Hướng dẫn đăng ký dịch vụ CLOUD VPS

Bước 1: Đăng nhập CloudViet Client

Bước 2: Đăng ký dịch vụ Cloud Vps US

Tại giao diện đăng ký, khách hàng chọn gói VPS có cấu hình sử dụng phù hợp với nhu cầu. Sau đó bấm vào nút “Đăng ký ngay” để đến trang Thiết lập:  chọn quốc gia, bang,…
Ví dụ: Chọn gói VPS cấu hình 1 Core, 1GB RAM, 20GB Disk; thời gian sử dụng 01 tháng.

Đến trang Thiết lập, khách hàng tiến hành chọn số lượng Vps cần mua.

Sau khi thiết lập, khách hàng bấm vào nút “Đặt hàng” để tiến hành các bước xác nhận và thanh toán dịch vụ.

Bước 3: Tiến hành thanh toán Hóa đơn & Hoàn tất dịch vụ đăng ký VPS

Vậy là khách hàng đã thanh toán thành công và dịch vụ CLOUD VPS bắt đầu khởi tạo.